Other Open Access

Inocularea semințelor de soia - Inocularea pentru o alimentare eficientă cu azot

von Beesten, Fabian; Miersch, Matthias; Recknagel, Jürgen


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.2653462">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.2653462</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2653462"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>von Beesten, Fabian</foaf:name>
    <foaf:givenName>Fabian</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>von Beesten</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Deutscher Sojaförderring</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Miersch, Matthias</foaf:name>
    <foaf:givenName>Matthias</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Miersch</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Deutscher Sojaförderring</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Recknagel, Jürgen</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jürgen</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Recknagel</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Deutscher Sojaförderring</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Inocularea semințelor de soia - Inocularea pentru o alimentare eficientă cu azot</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Soy</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Inoculation</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Nitrogen</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Legumes</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/817634/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-04-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/RO"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/2653462"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/2653462</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2653461"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/legumestranslated"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Soia, ca toate culturile de leguminoase pentru boabe, găzduiește bacterii fixatoare de azot. La cultura de soia, acestea sunt &lt;em&gt;adyrhizobium &lt;em&gt;japonicum&lt;/em&gt;, care nu se găsesc &amp;icirc;n mod natural &amp;icirc;n solurile europene. Este necesară o inoculare atentă a semințelor sau a solului astfel &amp;icirc;nc&amp;acirc;t rădăcina plantelor să fie colonizată de aceste bacterii.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>An english version of this practice note (Inoculation of soybean seed - Inoculation for an efficient nitrogen supply) is available at https://zenodo.org/record/2653402</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2653462"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.2653462</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1560524</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/2653462/files/von-beesten-etal-2019-inoculation-ro.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/817634/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">817634</dct:identifier>
  <dct:title>Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
118
263
views
downloads
All versions This version
Views 118118
Downloads 263263
Data volume 410.4 MB410.4 MB
Unique views 104104
Unique downloads 247247

Share

Cite as