Other Open Access

Inocularea semințelor de soia - Inocularea pentru o alimentare eficientă cu azot

von Beesten, Fabian; Miersch, Matthias; Recknagel, Jürgen


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2653462</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>von Beesten, Fabian</creatorName>
   <givenName>Fabian</givenName>
   <familyName>von Beesten</familyName>
   <affiliation>Deutscher Sojaförderring</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Miersch, Matthias</creatorName>
   <givenName>Matthias</givenName>
   <familyName>Miersch</familyName>
   <affiliation>Deutscher Sojaförderring</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Recknagel, Jürgen</creatorName>
   <givenName>Jürgen</givenName>
   <familyName>Recknagel</familyName>
   <affiliation>Deutscher Sojaförderring</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Inocularea semințelor de soia - Inocularea pentru o alimentare eficientă cu azot</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Soy</subject>
  <subject>Inoculation</subject>
  <subject>Nitrogen</subject>
  <subject>Legumes</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-04-29</date>
 </dates>
 <language>ro</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2653462</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2653461</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/legumestranslated</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Soia, ca toate culturile de leguminoase pentru boabe, găzduiește bacterii fixatoare de azot. La cultura de soia, acestea sunt &lt;em&gt;adyrhizobium &lt;em&gt;japonicum&lt;/em&gt;, care nu se găsesc &amp;icirc;n mod natural &amp;icirc;n solurile europene. Este necesară o inoculare atentă a semințelor sau a solului astfel &amp;icirc;nc&amp;acirc;t rădăcina plantelor să fie colonizată de aceste bacterii.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">An english version of this practice note (Inoculation of soybean seed - Inoculation for an efficient nitrogen supply) is available at https://zenodo.org/record/2653402</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/817634/">817634</awardNumber>
   <awardTitle>Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
118
263
views
downloads
All versions This version
Views 118118
Downloads 263263
Data volume 410.4 MB410.4 MB
Unique views 104104
Unique downloads 247247

Share

Cite as