Conference paper Open Access

Virtual Negative Cable Resistance for Power Sharing Accuracy Enhancement in DC Microgrids

Li, Fulong; Lin, Zhengyu; Wu, Jiande; Li, Wuhua


BibTeX Export

@proceedings{li_fulong_2019_3245131,
 title    = {{Virtual Negative Cable Resistance for Power 
          Sharing Accuracy Enhancement in DC Microgrids}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = jun,
 doi     = {10.5281/zenodo.3245131},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3245131}
}
98
126
views
downloads
All versions This version
Views 9898
Downloads 126126
Data volume 101.6 MB101.6 MB
Unique views 9090
Unique downloads 125125

Share

Cite as