Conference paper Open Access

Virtual Negative Cable Resistance for Power Sharing Accuracy Enhancement in DC Microgrids

Li, Fulong; Lin, Zhengyu; Wu, Jiande; Li, Wuhua


BibTeX Export

@proceedings{li_fulong_2019_3245131,
 title    = {{Virtual Negative Cable Resistance for Power 
          Sharing Accuracy Enhancement in DC Microgrids}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = jun,
 doi     = {10.5281/zenodo.3245131},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3245131}
}
36
43
views
downloads
All versions This version
Views 3636
Downloads 4343
Data volume 34.7 MB34.7 MB
Unique views 3535
Unique downloads 4343

Share

Cite as