Book Open Access

İhracat-İthalat Yönetimi Ders Notları 2. Baskı

Civelek, Mustafa Emre


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3712764", 
 "language": "tur", 
 "title": "\u0130hracat-\u0130thalat Y\u00f6netimi Ders Notlar\u0131 2. Bask\u0131", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    3, 
    17
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>D\u0131\u015f ticaretin temelini &uuml;lkeler aras\u0131ndaki mal ve para hareketi olu\u015fturmaktad\u0131r. Uluslararas\u0131 ticaret b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;\u011frencilerinin ihracat ve ithalat i\u015flemlerinin y&ouml;netimi konusunda bilgileri olmas\u0131 gerekmektedir.&nbsp; Bu dersin amac\u0131, bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;ndeki &ouml;\u011frencilerin d\u0131\u015f ticaret uygulamalar\u0131 hakk\u0131nda gerekli bilgi altyap\u0131s\u0131na kavu\u015fmalar\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131d\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Civelek, Mustafa Emre"
  }
 ], 
 "version": "2 Edition", 
 "type": "book", 
 "id": "3712764"
}
214
235
views
downloads
All versions This version
Views 214214
Downloads 235235
Data volume 12.6 GB12.6 GB
Unique views 202202
Unique downloads 183183

Share

Cite as