Book Open Access

İhracat-İthalat Yönetimi Ders Notları 2. Baskı

Civelek, Mustafa Emre


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3712764">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3712764</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3712764"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2847-5126">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2847-5126</dct:identifier>
    <foaf:name>Civelek, Mustafa Emre</foaf:name>
    <foaf:givenName>Mustafa Emre</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Civelek</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Istanbul Commerce University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>İhracat-İthalat Yönetimi Ders Notları 2. Baskı</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>Dış Ticaret</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-03-17</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3712764"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3712764</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3712763"/>
  <owl:versionInfo>2 Edition</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Dış ticaretin temelini &amp;uuml;lkeler arasındaki mal ve para hareketi oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml; &amp;ouml;ğrencilerinin ihracat ve ithalat işlemlerinin y&amp;ouml;netimi konusunda bilgileri olması gerekmektedir.&amp;nbsp; Bu dersin amacı, bu b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ndeki &amp;ouml;ğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında gerekli bilgi altyapısına kavuşmalarının sağlanmasıdır.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3712764"/>
    <dcat:byteSize>53587646</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3712764/files/ihracat-ithalat ders notları 2. baski.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
285
299
views
downloads
All versions This version
Views 285285
Downloads 299299
Data volume 16.0 GB16.0 GB
Unique views 272272
Unique downloads 235235

Share

Cite as