Book Open Access

İhracat-İthalat Yönetimi Ders Notları 2. Baskı

Civelek, Mustafa Emre


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3712764</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Civelek, Mustafa Emre</creatorName>
   <givenName>Mustafa Emre</givenName>
   <familyName>Civelek</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2847-5126</nameIdentifier>
   <affiliation>Istanbul Commerce University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İhracat-İthalat Yönetimi Ders Notları 2. Baskı</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Dış Ticaret</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-03-17</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3712764</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3712763</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>2 Edition</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Dış ticaretin temelini &amp;uuml;lkeler arasındaki mal ve para hareketi oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml; &amp;ouml;ğrencilerinin ihracat ve ithalat işlemlerinin y&amp;ouml;netimi konusunda bilgileri olması gerekmektedir.&amp;nbsp; Bu dersin amacı, bu b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ndeki &amp;ouml;ğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında gerekli bilgi altyapısına kavuşmalarının sağlanmasıdır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
285
299
views
downloads
All versions This version
Views 285285
Downloads 299299
Data volume 16.0 GB16.0 GB
Unique views 272272
Unique downloads 235235

Share

Cite as