Book Open Access

Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies Proceedings of Eighth International Scientific and Practical Conference. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції. Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям Материалы восьмой Международной научно-практической конференции

Sergey Pospelov

The collection of the Eighth International Scientific and Practical Conference “Medicinal Herbs: from past experience to new technologies” presents the results of the investigations of medicinal plants, especially their introduction, biology, breeding, physiology and phytochemistry, propagation and cultivation, pharmacy, use in agriculture and industry.

У збірнику восьмої Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» наведено результати досліджень лікарських рослин: особливості їх інтродукції, біології, селекції, фізіології і фітохімії, розмноження і культивування, фармації, використання у сільському господарстві та промисловості.

В сборнике восьмой Международной научно-практической конференции «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям» представлены результаты изучения лекарственных растений, особенности их интродукции, биологии, селекции, физиологии и фитохимии, размножения и возделывания, фармации, использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Files (5.5 MB)
Name Size
VIII-Conferencia-Poltava_2020.pdf
md5:0d32aedf3b804362fc1f8e75d846d0ba
5.5 MB Download
43
35
views
downloads
All versions This version
Views 4312
Downloads 3513
Data volume 183.1 MB70.9 MB
Unique views 289
Unique downloads 2612

Share

Cite as