Book Open Access

Medicinal Herbs: from Past Experience to New Technologies Proceedings of Eighth International Scientific and Practical Conference. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції. Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям Материалы восьмой Международной научно-практической конференции

Sergey Pospelov

The collection of the Eighth International Scientific and Practical Conference “Medicinal Herbs: from past experience to new technologies” presents the results of the investigations of medicinal plants, especially their introduction, biology, breeding, physiology and phytochemistry, propagation and cultivation, pharmacy, use in agriculture and industry.

У збірнику восьмої Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» наведено результати досліджень лікарських рослин: особливості їх інтродукції, біології, селекції, фізіології і фітохімії, розмноження і культивування, фармації, використання у сільському господарстві та промисловості.

В сборнике восьмой Международной научно-практической конференции «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям» представлены результаты изучения лекарственных растений, особенности их интродукции, биологии, селекции, физиологии и фитохимии, размножения и возделывания, фармации, использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Files (5.5 MB)
Name Size
VIII-Conferencia-Poltava_2020.pdf
md5:0d32aedf3b804362fc1f8e75d846d0ba
5.5 MB Download
92
64
views
downloads
All versions This version
Views 9232
Downloads 6420
Data volume 333.5 MB109.1 MB
Unique views 7228
Unique downloads 5218

Share

Cite as