Technical note Open Access

Cultivarea lupinului alb

Arncken, Christine; Klaiss, Matthias; Wendling, Marina; Messmer, Monika

Lupinul alb (Lupinus albus) este o specie bo­tanică diferită de lupinul cu frunze înguste sau „albastru” (Lupinus angustifolius). Această plantă este tolerantă la soluri mai grele și are un potențial de producție mai mare, dar nu se coace mai devreme de luna august / septembrie. Prac­ticile importante de cultivare includ utilizarea semințelor sănătoase, certificate, semănarea cât mai timpuriu posibil și utilizarea cultivarului potrivit pentru a reduce impactul bolii fungice antracnoza, care se răspândește prin semințe. Cele mai importante experiențe din agricultura ecologică sunt rezumate în continuare.

The white lupine (Lupinus albus) is a different botanical species from the narrow-leaved or "blue" lupine (Lupinus angustifolius). This plant is tolerant of heavier soils and has a higher production potential, but does not ripen earlier than August / September. Important cultivation practices include the use of healthy, certified seeds, sowing as early as possible and the use of the right cultivar to reduce the impact of anthracnose fungal disease, which is spread through the seeds. The most important experiences in organic farming are summarized below.

Files (1.7 MB)
Name Size
PN 51 Cultivation of white lupin RO.pdf
md5:144865e8c87679f0c487ddb6b30010a4
1.7 MB Download
31
20
views
downloads
All versions This version
Views 3131
Downloads 2020
Data volume 33.8 MB33.8 MB
Unique views 2727
Unique downloads 2020

Share

Cite as